Archive: 29 września 2022

Jak wydziedziczyć krewnych?

Niekiedy relacje rodzinne są na tyle nieprawidłowe, że jeden z krewnych wydziedzicza drugiego. W jakich przypadkach możemy wydziedziczyć inną osobę?

Read More

Dodatkowe pieniądze w ramach budżetu powierzonego POZ

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymają dodatkowe pieniądze na realizację nowych zadań w ramach tzw. budżetu powierzonego. Rozporządzenie ministra zdrowia, które wejdzie w życie od 1 października, umożliwi lekarzom rodzinnym kierowanie na badania, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla specjalistów oraz na konsultacje specjalistyczne w kilku wybranych obszarach. Dzięki temu pacjenci będą szybciej diagnozowani i leczeni.

Read More

Wydatki o charakterze osobistym a koszty uzyskania przychodów

Jednym z zagadnień podatkowych, z którymi spotykają się przedsiębiorcy jest to, czy poniesiony przez nich wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów. Niektóre koszty, które ponosi osoba prowadząca działalność gospodarczą mogą bowiem służyć zarówno celom działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym. W tym miejscu wystarczy wskazać chociażby na zakup okularów dla przedsiębiorcy.
Read More

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady nieruchomości

Dzisiejszy rynek nieruchomości jest bardzo zróżnicowany w zakresie wyboru kupna mieszkania. Możemy bowiem kupić mieszkanie w bloku w stanie deweloperskim, dom w zabudowie szeregowej lub dom wolnostojący. Potencjalny klient jedzie na spotkanie z deweloperem, aby zobaczyć swoje przyszłe wymarzone mieszkanie, następnie podpisuje umowę, a po dokonaniu remontu wprowadza się do swojego lokum. Mija kilka lat od momentu wprowadzenia się, po czym zauważamy wady tego mieszkania, które wcześniej nie były widoczne. Upłynął również okres gwarancji oraz rękojmi. Co w takim przypadku może uczynić kupujący? Poniżej krótka garstka przydatnych informacji.

Read More

Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Przepisy dotyczące systemu eCRUB, czyli Elektronicznego Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, obowiązują już od 1 sierpnia 2022 r. Ten teleinformatyczny system zastąpił dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Read More

Odwołanie darowizny

Tematem darowizny zajmowaliśmy się już nie raz. Dzisiaj poruszymy go ponownie, jednak z zupełnie innej strony. Czy darowiznę da się odwołać? Zacznijmy od krótkiego przypomnienia.

Read More

Całkowite ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być spadkobiercą i zarządzać swoim majątkiem? Mogłoby się wydawać, że takiej osobie nie przysługują już pewne „prawa”, co w konsekwencji wyłącza ją z kręgu potencjalnych spadkobierców. Jak polskie prawo reguluje kwestie spadkowe dotyczące osób ubezwłasnowolnionych?

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30