Archive: 26 czerwca 2023

PRACA ZDALNA

W czasie kryzysu związanego pandemią COVID-19, która zmieniła naszą rzeczywistość przedsiębiorcy stanęli przed szeregiem wyzwań, także w zakresie prawa pracy. Jedną z większych zmian z jaką musieli mierzyć się pracodawcy było wprowadzenie pracy zdalnej. Wiązało się to z wieloma trudnościami, w szczególności biorąc pod uwagę brak odpowiednich przepisów regulujących taką formę świadczenia pracy.

Read More

ZBIÓRKA PUBLICZNA

W Polsce co roku organizowane są setki zbiórek publicznych, w trakcie których zbierane są środki na cele charytatywne, społeczne czy kulturalne. Jednakże, aby takie wydarzenie mogło odbyć się legalnie, należy spełnić szereg wymogów. To bardzo ważne, ponieważ są one jednym z najskuteczniejszych sposobów zbierania funduszy na cele o charakterze pożytku publicznego. Zbiórki publiczne odbywają się na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która reguluje sposób organizacji i prowadzenia zbiórek oraz zabezpieczenia zebranych środków.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30