Archive: 26 kwietnia 2024

Rejestracja znaku towarowego

26 kwietnia to dzień, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Jest to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na potrzebę poszanowania praw twórców, a także uświadomienia znaczenia patentów, znaków towarowych czy wzorów użytkowych w codziennym życiu. W tym artykule znajdą Państwo podstawę informacje, których znajomość jest niezbędna w procesie rejestracji znaku towarowego.

Read More

Założył spółkę w S-24 i wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle… cz. 2

Cz. 2 – WZÓR UMOWY SPÓŁKI A ROZWÓD

Nikt, kto poważnie podchodzi do prowadzenia działalności gospodarczej nie zdecyduje się na założenie spółki z o. o. z użyciem wzorca umownego udostępnionego w systemie S-24.

Dostępny wzór spółki z o.o. ma wersję podstawą i mocno okrojoną. Nie przewiduje on problemów, jakie mogą powstać na skutek rozwodu wspólnika. Biorąc pod uwagę, iż 30% małżeństw kończy się rozwodami, nie jest to więc problem, ani rzadki ani prosty do rozwiązania.

Read More

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Zasady przyznawania świadczenia z tytułu macierzyństwa zostały określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U z 2023 r. poz. 2780, dalej: u.ś.p.). Znajdziemy w niej szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów zasiłku macierzyńskiego.

Read More

Falsus procurator – kim jest fałszywy pełnomocnik?

W polskich przepisach prawnych została uregulowana instytucja tzw. falsus procuratora, czyli fałszywego pełnomocnika. Kim jest tak naprawdę fałszywy pełnomocnik? W jakich czynnościach może reprezentować swojego mocodawcę? Wszystkie powyższe kwestie zaczerpniesz z poniższego wpisu.

Read More

Chcesz sporządzić testament? Zobacz co powinno się w nim znajdować!

Myślę, że z uwagi na fakt, iż jest to dosyć powszechna materia, każdy z nas wie, że testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci. W związku z tym również może zawierać jedynie rozrządzenie jednego spadkodawcy. Co ważne spadkodawca w każdej chwili może odwołać zarówno cały swój testament, jak również poszczególne postanowienia.

Read More

Opłata adiacencka czy planistyczna?

Kiedy zostanie nam naliczona opłata adiacencka? A może jednak zapłacimy opłatę planistyczną? Czym różnią się te dwie opłaty i kiedy się je ponosi? Pozwólcie, że wyjaśnię na przykładzie…

Wyobraźmy sobie sytuację, w której Pan X, będący właścicielem nieruchomości położonej na przedmieściach, w cichej i spokojnej okolicy, pełnej zieleni, zdecydował się ją podzielić na cztery mniejsze działki.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30