Archive: 31 marca 2020

Tarcza Antykryzysowa w kontekście robót budowlanych

Niewątpliwie obecna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy dotyka wielu przedsiębiorców, w tym tych podmioty zajmujące się realizacją inwestycji i funkcjonujących w branży budowlanej. Sytuacja epidemiologiczna spowodowana COVID-19 może wywierać negatywny wpływ na prawidłowe wykonanie umów w sprawie zamówień publicznych.

Read More

OPŁATY ZA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE A PANDEMIA WIRUSA COVID-19

Wielu rodziców zadaje sobie dziś pytanie czy mogą przestać płacić czesne w związku z zawieszeniem zajęć w żłobku lub przedszkolu, do którego uczęszczało ich dziecko. Z jednej strony rodziców wiąże umowa gdzie czeto jest wskazane, że opłata jest uiszczana z góry na początku każdego miesiąca bez względu na obecność dziecka z drugiej zaś strony placówki pozostają zamknięte.

Read More

PRACA ZDALNA W CZASIE PANDEMII

Nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19  stawiają przed wszystkimi nowe wyzwania.  Dotyczą one  w szczególności pracodawców, wymuszając na nich podejmowanie działań, mających na celu dostosowanie się do istniejącej sytuacji poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,  a jednocześnie zachowanie ciągłości pracy.

Read More

Pracownik na kwarantannie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono go, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii oraz wdrążyć zasady dotyczące m.in. kwarantanny.

Read More

Pojęcie siły wyższej w umowach

Siła wyższa jest pojęciem powszechnie znanym oraz niezwykle często spotykanym na gruncie różnego rodzaju umów. W obowiązujących przepisach prawa próżno jednak szukać definicji legalnej tegoż pojęcia. Brak definicji ustawowej pojęcia siły wyższej oznacza, że do jego interpretacji należy podchodzić niezwykle ostrożnie, mając w szczególności na uwadze postanowienia konkretnej umowy.

Read More

Wycinka drzew

Kiedy dojdziemy do wniosku, że drzewo rosnące na naszej działce lub przydomowym ogródku trzeba wyciąć, to zanim weźmiemy do ręki siekierę lub piłę, sięgnijmy do przepisów. Przepisy określające, kiedy i jakie drzewo możemy wyciąć znajdziemy w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 poz 55).

Read More

ROLA UMÓW STANDSTILL W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI

Podjęcie kroków zmierzających do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji zobowiązań dłużnika zwykle wymaga czasu. Samo przygotowanie kompletnego wniosku restrukturyzacyjnego i strategii naprawy przedsiębiorstwa potrafi przeciągać się całymi tygodniami. Do tego momentu z punktu widzenia interesów dłużnika, pożądanym będzie porozumienie się z wierzycielami w celu powstrzymania drapieżnej egzekucji, która może zniweczyć cały plan naprawczy przed uzyskaniem ochrony sądowej po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Read More

KORONAWIRUS – prawa i obowiązki

Jak czytamy prasę, przeglądamy strony internetowe czy też oglądamy telewizję wszędzie słyszymy o epidemii wirusa oznaczonego skrótem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, który pojawił się w miejscowości Wuhan w Chinach pod koniec 2019 roku. Poniżej znajdziecie kilka najważniejszych informacji medycznych oraz prawnych, które pozwolą Wam się odpowiednio zabezpieczyć.

Read More

Dane osobowe w nowej Wieży Babel

Podejmując tematykę praw przysługujących każdemu człowiekowi należałoby przywołać na początku naszego rodaka Pawła Włodkowica, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku prawnika i humanisty, który głosił, iż godność oraz wolność przysługują każdemu człowiekowi, a zatem każdy ma niezbywalne prawo do obrony swego życia i innych niezbywalnych wartości, w tym prawa do prywatności.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30