Category: Blog wewnątrz

Odmowa przyjęcia mandatu

Zgodnie z przepisami kierujący pojazdem nie ma obowiązku przyjęcia mandatu. Ma prawo odmówić zapłacenia mandatu karnego. Niniejsze uprawnienie wynika z przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia tj. z  artykułu 99.

Read More

Zachowek

Zachowek to instytucja prawa spadkowego zapewniająca ochronę przed pokrzywdzeniem najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Jest to temat, który zazwyczaj budzi emocje i nierzadko powoduje powstanie sporów rodzinnych, które przeobrażają się w wieloletnie sprawy sądowe.

Read More

Ustrój majątkowy małżeński

W tym artykule wyjaśnimy czym jest ustrój majątkowy małżeński i jakie ustroje majątkowe małżeńskie przewiduje polski ustawodawca.

Małżeński ustrój majątkowy to zarówno instytucja prawna, jak i jako system stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Określa skład majątków, zasady korzystania z nich i zarządzania nimi przez małżonków. Decyduje o tym, co dzieje się z przedmiotami majątkowymi nabytymi w trakcie małżeństwa i reguluje kwestię odpowiedzialności jednego małżonka za długi zaciągnięte przez drugiego oraz sposób podziału majątku po rozwodzie.

Read More

Zarząd sukcesyjny

W pierwszej kolejności musimy podjąć wyjaśnienie czym tak naprawdę jest zarząd sukcesyjny, kto może zostać ustanowiony zarządcą sukcesyjnym, jakie są prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego oraz czy okres sprawowania zarządu sukcesyjnego może zostać przedłużony.

Read More

Regulamin stowarzyszenia zwykłego

Co powinno znaleźć się w regulaminie stowarzyszenia zwykłego?

Jak powszechnie wiadomo stowarzyszenie zwykle jest uproszczoną formą stowarzyszenia. W przeciwieństwie do stowarzyszenia rejestrowego – jego wewnętrznym aktem prawnym jest regulamin. Nie mają oni obowiązku tworzenia statutu. Stowarzyszenie zwykłe jest tzw. „ułomną osobą prawną” z tego względu, że nie posiada osobowości prawnej.

Read More

Firma spółki handlowej

Firma spółki handlowej to nic innego jak jej nazwa, pozwalająca na odróżnienie jej na rynku przedsiębiorców, która ustalana jest przez wspólników tworzących dany podmiot w sposób dowolny, jednak z pewnymi ograniczeniami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych. W tym artykule znajdą Państwo odpowiedź na pytanie co powinna zawierać firma spółki handlowej.

Read More

Uszkodzony bądź zaginiony bagaż

Zbliża się okres urlopowy. Wielu z Nas zdecydowało się na wakacje zagranicą. Co zrobić w sytuacji gdy Nasz bagaż zostanie uszkodzony bądź zaginie?

Read More

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych

Kiedy pracownik zostaje zaliczony do „stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych” oraz jakie dodatkowe uprawnienia przysługują pracownikom niepełnosprawnym?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024 poz.44) pracownikom, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

Read More

Tajemnica zawodowa radcy prawnego

W dzisiejszym artykule przybliżę Państwu jedną z naczelnych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, którą jest obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Prawo reguluje w zasadzie wszystkie dziedziny życia i nierzadko konieczne jest uzyskanie pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego. Jak dobrze wiemy, nie wszystkie sytuacje należą do przyjemnych i zdarza się, że temat, o którym chcą Państwo opowiedzieć swojemu prawnikowi bywa krępujący.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30