Archive: 29 kwietnia 2021

Humanitarne traktowanie zwierząt w przepisach prawa

W obecnym czasie wiele słyszy się o znęcaniu nad zwierzętami, o traktowaniu ich w sposób niehumanitarny i ciężko jest doszukać się jakiejkolwiek logiki w tego typu zachowaniach, dlatego tematem dzisiejszego wpisu będą właśnie przepisy prawne, dotyczące takich właśnie zachowań.

Read More

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników

Przedmiotem dzisiejszych rozważań będzie kwestia związana z odpowiedzialnością odszkodowawczą pracowników. Dowiemy się jakie są jej rodzaje, kiedy pracownik odpowiada za szkodę i przede wszystkim do jakiej wysokości.

Read More

ODSZKODOWANIE A ZADOŚĆUCZYNIENIE

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to często mylone ze sobą lub stosowane zamiennie pojęcia. W tym artykule chciałabym wyjaśnić czym jest odszkodowanie, a czym zadośćuczynienie oraz jakie są między nimi różnice.

Read More

Testament – najważniejsze informacje

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, czym jest testament, jakie są jego rodzaje, kto może sporządzić ten dokument – czyli wszelkie istotne informacje dotyczące sporządzania testamentów.

Read More

Co powinniśmy wiedzieć zanim złożymy podpis na wekslu

Często, w sytuacji gdy ubiegamy się o pożyczkę lub chcemy dokonać zakupu rzeczy o dużej wartości z odroczonym terminem płatności, udzielający nam pożyczki lub sprzedawca wymaga zabezpieczenia w postaci weksla in blanco. I chociaż w obecnych czasach weksel wydaje się być już nieco archaiczną formą zabezpieczenia, to nadal funkcjonuje w obrocie gospodarczym, co więcej wywołuje bardzo poważne skutki prawne.

Read More

Czym jest moralność płatnicza przy upadłości konsumenckiej?

Kilka dni temu minął rok od znacznego zliberalizowania przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Szerokie drzwi dla oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostały rozpostarte 24 marca 2020 roku. Dla zrozumienia idei upadłości konsumenckiej istotnym jest przybliżenie pojęcia moralności płatniczej i tego, z czym się ona wiąże, ponieważ jest to nierozłączny element, który poddawany jest weryfikacji.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30