Archive: 31 października 2019

Raportowanie schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które wprowadziły obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Schematem podatkowym jest przy tym każde działanie, którego główną korzyścią jest obniżenie zobowiązania podatkowego lub zwiększenie uzyskiwanych zwrotów w zakresie VAT.

Read More

Wraca odrębna procedura w sprawach gospodarczych

Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych wprowadziła do ówczesnego KPC postępowanie w spawach gospodarczych na blisko 20 lat. W kolejnych latach wszystkie sprawy gospodarcze były rozpatrywane w procesie zwykłym, a od 7 listopada 2019 r. znowu będą one miały swoją odrębną procedurę.

Read More

OCENA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI NA ETAPIE ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTEM

Jednym z istotnych warunków, jakie musi spełnić podatnik VAT, aby zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego (ujętego w fakturach zakupu), jest zachowanie należytej staranności przy ocenie ryzyka nieświadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Warto podkreślić, że w zdecydowanej większości sporów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego organy podatkowe kwestionują zachowanie przez podatnika należytej staranności.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30