Raportowanie schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które wprowadziły obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Schematem podatkowym jest przy tym każde działanie, którego główną korzyścią jest obniżenie zobowiązania podatkowego lub zwiększenie uzyskiwanych zwrotów w zakresie VAT.

Wielu podatników uważa, że raportowanie schematów podatkowych dotyczy tylko doradców podatkowych lub wielkich korporacji. Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów MDR nie powstanie bowiem, gdy nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego i jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne. Może jednak wystąpić u każdego podatnika. Wystarczy, że wartość przedmiotu uzgodnień (np. transakcji w okresie korzystania z danego schematu przekroczy 2,5 mln euro) lub schemat dotyczy transakcji z podmiotami zagranicznymi. Każde działanie, którego rezultatem jest optymalizacja podatkowa może być uznane za wdrożenie schematu podatkowego. Przykładowo, jeżeli wdrożono w Państwa firmie jedno z poniższych działań:

  • wprowadzenie samozatrudnienia,
  • korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów przez pracowników twórców,
  • korzystanie z ulgi na B+R,
  • wdrożenie IP BOX (Innovation Box)
  • transakcje łączenia / nabycia których celem jest przejęcie straty podatkowej,
  • modyfikacja warunków dostawy towarów w transakcjach trójstronnych skutkujących niepowstaniem obowiązku podatkowego VAT w Polsce,

każde z tych działań może być uznane za schemat podatkowy.

Może się okazać, że podatnicy zupełnie nieświadomie, wdrażają schemat, który podlega raportowaniu.  Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi do 21,6 mln PLN.

W związku z powyższym istotne jest:

  1. przeprowadzenie audytu w zakresie wdrożonych schematów mającego na celu uzyskanie informacji, czy w danej firmie jest wdrożony schemat podatkowy, czy zaistniała konieczność raportowania działań optymalizacyjnych, które zostały wdrożone oraz potwierdzenie dochowania należytej staranności w zakresie raportowania.
  2. Implementacja / audyt wewnętrznych procedury identyfikacji schematów podatkowych.
  3. Bieżące wsparcie w raportowaniu MDR.

 

 

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk