Archive: 17 września 2020

Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki cywilnej

Wewnętrzna organizacja podmiotu o charakterze gospodarczym może dostarczać konfliktów pomiędzy osobami nim kierującymi. Jednakże, należy pamiętać, jak to już zostało wspomniane w innym naszym artykule [tu], spółka cywilna nie jest podmiotem prawa handlowego i nie ma podmiotowości prawnej, a jest jedynie umową zawartą pomiędzy wspólnikami w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Kto podejmuje decyzję, a kto ją wyraża osobom trzecim w przypadku spółki cywilnej?

Read More

SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ

Wyobraźmy sobie taką sytuację: kupujesz działkę np. budowlaną; wszystko wydaje się iść po Twojej myśli – umowa sporządzona, dokumentacja sprawdzona – jest OK. Po czym okazuje się, że działka nie ma wyznaczonej drogi dojazdowej, mimo że droga faktycznie istnieje. Właścicielem drogi jest sąsiad, który może nie wyrazić zgody na użytkowanie. Co robisz? Z pomocą przychodzą zawsze przepisy prawa.

Read More

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. tarczą 4.0 wprowadzony został nowy rodzaj postępowań naprawczych tzn. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Jest to przejściowe rozwiązanie wprowadzone w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią COVID – 19.

Read More

Małżeńskie ustroje majątkowe

Wstąpienie w związek małżeński, poza oczywistym umocnieniem więzi emocjonalnej, powoduje również powstanie więzi majątkowej. Małżeńskie ustroje majątkowe, pomimo poważnie brzmiącej nazwy, dotyczą relacji małżonków w zakresie wzajemnej sytuacji majątkowej. Obecnie tę kwestie reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. 

Read More

Odszkodowanie a przyczynienie się do powstania szkody

Brak fotelika dla dziecka i przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody w kontekście odszkodowania należnego od ubezpieczyciela wydaje się kwestia bardzo skomplikowaną. Jednak dziś postaram się wyjaśnić, w jaki sposób kształtuje się linia orzecznicza w tym zakresie oraz czy sytuacje te mają wpływ na wysokość przyznawanego odszkodowania.

Read More

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

Przepisy dotyczące obowiązków właścicieli psów znajdziemy w dwóch rodzajach aktów prawnych – w ustawach oraz w aktach prawa miejscowego tworzonych przez samorządy. Z tego względu warto wiedzieć gdzie szukać obowiązujących w naszym miejscu zamieszkania przepisów oraz jakie konsekwencje możemy ponieść za niedopełnienie obowiązków.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30