Kiedy można ubiegać się o drugi paszport?

Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce można posiadać dwa paszporty. Są to pewne wyjątkowe sytuacje, w których można się ubiegać o wydanie tego dokumentu.

Drugi paszport – kto może się ubiegać?

O wydanie drugiego paszportu może zawnioskować każdy, kto ma już ważny paszport, ale ze względu na różne okoliczności potrzebuje drugiego. O jakich przypadkach zatem mowa?

  1. Gdy zachodzą okoliczności, w których istnieje obawa zagrożenia życia lub zdrowia.
  2. W sytuacjach wyjazdu na misję humanitarną lub np. jako reporter do miejsc ogarniętych konfliktem zbrojnym.
  3. Gdy może być problem z przekroczeniem granicy jakiegoś państwa z powodu posiadania wizy lub pieczątki jednego z krajów, które są w konflikcie.
  4. Bądź jeśli chodzi o bliżej nieokreślone bezpieczeństwo państwa.

Drugi paszport – co przygotować

Przede wszystkim należy przygotować dokument, który będzie potwierdzał, że sytuacja, w  której znajduje się ubiegający/-a o wydanie drugiego paszportu jest zasadna do jego wydania. Oprócz tego potrzebne będą:

  • jedno aktualne kolorowe zdjęcie (nie starsze niż 6 miesięcy).
  • ważny paszport biometryczny;
  • dowód opłaty za wydanie paszportu.

Drugi paszport – gdzie złożyć dokumenty ?

Wniosek o wydanie drugiego paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w  kraju lub za granicą. Adresy punktów znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich i w polskich konsulatach.

Drugi paszport – ile kosztuje?

Wydanie drugiego paszportu to koszt 280 zł – w przypadku składania wniosku w Polsce.

Jeśli wniosek składany jest poza granicami kraju, wówczas należy sprawdzić aktualną opłatę na stronie polskiego konsulatu w danym państwie.

Informacje dotyczące  numeru rachunku bankowego, na który  można dokonać opłaty powinny znaleźć się na stronie konkretnego punktu paszportowego, w którym jest składany wniosek.

 

Jak długo się czeka na wydanie paszportu?

Czas oczekiwania na wydanie drugiego paszportu to około  1 miesiąca. Bywa, że paszport zostaje wydany szybciej. Nie mniej jednak czasem trzeba poczekać trochę dłużej, z uwagi na sezon urlopowy i zbliżające się wakacje.

Paszport odbiera się wyłącznie osobiście w punkcie, w którym wniosek został złożony. 

 

Drugi paszport – jak długo jest ważny?

Drugi paszport ważny jest 3 lata od daty wydania.

 


 

Aplikant radcowski Malwina Babut

Aplikant radcowski Malwina Babut

 

 


  • PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 350 z późn. zm.)

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/