Jak wydziedziczyć krewnych?

Niekiedy relacje rodzinne są na tyle nieprawidłowe, że jeden z krewnych wydziedzicza drugiego. W jakich przypadkach możemy wydziedziczyć inną osobę?

Pierwsza historia

Zuzanna dowiedziała się, że jej mąż Wacław zdradza ją z sekretarką – Aurelią. Wacław obiecał żonie, że zerwie kontakty z Aurelią. Obiecał, że na jej miejsce w firmie zostanie zatrudniona inna osoba. Zuzanna wybaczyła mężowi. Małżonkowie zdecydowali się podjąć terapię u psychologa – dla dobra nastoletnich dzieci. Wacław znów zaczął spotykać się z Aurelią. Kupił kochance samochód, choć on i jego żona borykali się ze spłatą różnych kredytów. Pewnego dnia Zuzanna nakryła męża z kochanką. Postanowiła więc zainicjować proces o rozwód. Uznała jednak, że zanim to nastąpi powinna „ukarać” męża – wydziedziczając go. Udała się do notariusza Gustawa. W testamencie notarialnym Zuzanna powołała do dziedziczenia córkę Basię i syna Macieja. Jednocześnie wydziedziczyła męża. Jako powód wydziedziczenia wskazała jego intymną relację z Aurelią, która trwa z przerwami cztery miesiące i świadczy o braku miłości do niej. Wskazała również, że podstawą wydziedziczenia jest też trwonienie majątku.

Druga historia

Grażyna jest nauczycielką. Jej partner Seweryn porzucił ją, gdy była w ciąży. Grażyna samotnie wychowywała Dawida. Nie mogła liczyć na alimenty od Seweryna, który ciężko zachorował i utrzymywał się wyłącznie ze świadczeń socjalnych. Grażyna postanowiła pracować jednocześnie w różnych szkołach, aby zapewnić dziecku godne warunki bytowe. Praca ponad siły doprowadziła ją do licznych problemów zdrowotnych.

Dawid nie doceniał jednak poświęceń matki. Zamiast być dla niej oparciem, sprawiał liczne problemy wychowawcze. Jako kilkunastoletni chłopak dopuszczał się drobnych kradzieży. Zabierał z domu cenne przedmioty, by kupować za nie alkohol. Gdy Dawid upełnoletnił się, zaczął handlować narkotykami.

Grażyna nie rozumie postawy syna. Nie akceptuje jego zachowań. Wielokrotnie prosiła go, aby syn podjął legalną pracę, zerwał kontakty, które 'w końcu doprowadzą go za kraty więzienia’. Dawid nie uważa, że powinien się zmienić.

Podczas jednej z rozmów Grażyna błagała syna o zmianę postawy życiowej. Dawid, który znajdował się pod wpływem alkoholu, popchnął ją na lodówkę, a wychodząc z domu zabrał portfel matki.

Grażyna przeczytała, że może napisać testament własnoręczny i wydziedziczyć syna. Tak zrobiła, dokładnie opisując relacje z dzieckiem i jego zachowania.

Wydziedziczenie

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych (wnuki, prawnuki, itd), małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

Powyższe oznacza, że bliscy mogą zostać wydziedziczeni. Konieczne jest sporządzenie ważnego testamentu i wskazanie przyczyny wydziedziczenia. Wydziedziczenie oznacza, iż krewny nie otrzyma zachowku. To kara dla osób, które zachowują się w sposób niewłaściwy.

Przebaczenie

Spadkodawca może przebaczyć krewnemu, który został wydziedziczony. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę.

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/

 


Podstawa prawna: