Dodatkowe pieniądze w ramach budżetu powierzonego POZ

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymają dodatkowe pieniądze na realizację nowych zadań w ramach tzw. budżetu powierzonego. Rozporządzenie ministra zdrowia, które wejdzie w życie od 1 października, umożliwi lekarzom rodzinnym kierowanie na badania, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla specjalistów oraz na konsultacje specjalistyczne w kilku wybranych obszarach. Dzięki temu pacjenci będą szybciej diagnozowani i leczeni.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadziła tzw. budżet powierzony dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowe pieniądze pozwolą lekarzom rodzinnym realizować tzw. opiekę koordynowaną nad pacjentem, na którą złożą się: porady kompleksowe, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, porady edukacyjne oraz dietetyczne. W rezultacie chorzy na takie schorzenia, jak , cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), czy niedoczynność tarczycy zostaną objęci pełnym leczeniem w przychodniach POZ, bez konieczności zapisywania się do specjalistów w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jakie dodatkowe badania w POZ?

Lekarze POZ zyskają dostęp do badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii , co pozwoli na skuteczne wykrywanie i diagnozowanie najczęstszych chorób przewlekłych.

Wykaz dodatkowych badań, na które lekarz rodzinny będzie mógł kierować pacjenta określają załączniki do rozporządzenia.

Są to następujące badania:

biochemiczne i immunochemiczne:

 • BNP (NT-pro-BNP)
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

badania elektrofizjologiczne:

 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
 • Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)

badania ultrasonograficzne:

 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe

diagnostyka czynnościowa:

 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową

diagnostyka inwazyjna:

 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).

Jakie konsultacje u specjalisty?

Lekarze POZ zyskają dostęp do konsultacji specjalistycznych:

 • kardiologa
 • diabetologa
 • chorób płuc
 • alergologa
 • endokrynologa

odbywanych na zasadzie pacjent – lekarz oraz lekarz POZ – lekarz specjalista, bez konieczności kierowania go pacjenta do placówek  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przypadku konieczności wizyty u specjalisty umówi ją POZ, a nie sam pacjent.

Jakie dodatkowe uprawnienia dla POZ?

Przychodnie POZ zyskają prawo do  realizowania:

 • wizyt kompleksowych (wraz z opracowaniem dla pacjenta Indywidualnego Planu Opieki Medycznej) – poprawi to opiekę nad chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w chorobach przewlekłych objętych koordynacją
 • porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki – przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki, angażując w opiekę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • porad dietetycznych – realizowanych przez dietetyków – będzie ważnym wsparciem dla pacjentów m.in. z cukrzycą i miażdżycą.

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/

 


Podstawa prawna: