Zmiany w spółce dokonane w portalu S24

Portal S24 stanowi system teleinformatyczny, który funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2012 roku i stanowi on alternatywne rozwiązanie dla zawiązania spółki, jak również dokonywania w niej zmian. Standardową procedurą zawiązania spółki jest zawarcie umowy (zwykle w formie aktu notarialnego), a następnie dokonanie wpisu do rejestru. Dla wielu stanowi to więc znaczne ułatwienie, ponieważ procedura zawiązania spółki za pomocą tego systemu bądź procedura wprowadzenia poszczególnych zmian w umowie, stanowiącej podstawę jej zawiązania, pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów jak np. taksa notarialna. Również z tego powodu przejście przez tę procedurę jest znacznie szybsze, bowiem nie jest konieczna wizyta u notariusza, a ponadto, system zawiera standardowy wzorzec umowy, z którego korzysta wielu przedsiębiorców. Przy wykorzystaniu S24 można złożyć wniosek o wpis do KRS takich spółek jak: spółka jawna, komandytowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Ograniczenia dokonywania zmian w S24

Istnieje kilka warunków, od których zależy możliwość dokonania zmiany w KRS, przy wykorzystaniu portalu S24. Najważniejszym jest warunek zawiązania spółki przy jego użyciu. Jeśli bowiem doszło do zarejestrowania spółki w inny sposób, niż za pośrednictwem portalu S24, nie będzie możliwe dokonanie zmian w spółce przy jego użyciu. Drugim kluczowym warunkiem jest to, czy umowa spółki uległa zmianie przy pomocy notariusza. Takie działanie dyskwalifikuje możliwość dalszych zmian wprowadzanych przy pomocy S24. Reasumując, w przypadku dokonania przez notariusza zmian w spółce zawiązanej w S24, nie będzie możliwy powrót do wprowadzania zmian za pomocą systemu S24. Warto jednak pamiętać, że wyjątkiem od tych zasad jest złożenie sprawozdania finansowego przy użyciu S24.

 

Zmiany przy wykorzystaniu portalu S24 w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Niejednokrotnie w trakcie istnienia i działania spółki zachodzi potrzeba dokonania w niej zmian. Niekiedy jest to związane ze zmianą siedziby spółki, ze względu na np. przeprowadzkę wspólników oraz członków zarządu, a w innym przypadku może być to konieczność zmiany PKD tj. kodów określających przedmiot działalności, w związku z poszerzeniem zakresu działania danej spółki. System S24 pozwala na dokonanie powyższych zmian, jak również m.in. pozwala na podjęcie uchwały o zmianie składu zarządu i rady nadzorczej sp. z o.o., a ponadto na zmianę umowy spółki, której elementami są wyżej wymieniona siedziba spółki, jej przedmiot działalności, czy informacja o kapitale zakładowym oraz liczbie i wartości udziałów, objętych przez wspólników w spółce.

 

Zmiany przy wykorzystaniu portalu S24 w spółce komandytowej

Również działając jako spółka komandytowa zdarza się, że konieczne jest dokonanie zmian. W tym przypadku system S24 umożliwia jego użytkownikom złożenie wniosku o zmianę wpisu w KRS udostępniając przy tym wzorce następujących dokumentów: uchwały w sprawie prokury, zmiany adresu spółki, uchwały o rozwiązaniu spółki, czy też uchwały, której przedmiotem jest zmiana umowy spółki komandytowej.

Zmiany przy wykorzystaniu portalu S24 w spółce jawnej

Wniosek o zmianę złożony przez portal S24 może dotyczyć również spółki osobowej, jaką jest spółka jawna. Może on dotyczyć m.in. zmiany umowy spółki jawnej (zgodnie z art. 25 kodeksu spółek handlowych są to m.in. siedziba spółki, czy też przedmiot jej działalności), zmiana adresu. Wśród wzorców uchwał zawartych w S24 są również uchwała w sprawie prokury, czy też uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej.

Złożenie wniosku zmieniającego w portalu S24

Chcąc dokonać zmian w spółce jawnej, komandytowej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu portalu S24 należy mieć świadomość, że poza wypełnieniem wniosku o zmianę danych konieczne jest również załączenie właściwych dokumentów, a w tym m.in. potrzebnych uchwał, czy też pełnomocnictwa, jeśli zmian nie dokonują uprawnieni przedstawiciele spółki. Równie istotną kwestią jest nie tylko opłacenie wniosku, ale również jego podpisanie przez osobę właściwą zgodnie z zasadami reprezentacji spółki. Brak podpisu wniosku lub uchwały przez konkretne osoby może skutkować zwrotem wniosku.

 


 

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/