Tag: prawobudowlane

Zmiana sposobu użytkowania mieszkania pod działalność gospodarczą

Zmiana sposobu użytkowania nie zawsze musi wiązać się z ingerencją w konstrukcję obiektu budowlanego. Ocena zmiany sposobu użytkowania obiektu sprowadzać się powinna do ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie w obiekcie budowlanym działalności powoduje zmianę stawianych obiektowi wymagań odnoszących się do jego uciążliwości i bezpieczeństwa użytkowania. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego rozumieć zatem należy wszelkie działania lub zaniechania zmieniające dotychczasowy sposób korzystania z obiektu oraz wpływające na jego przeznaczenie, warunki techniczno-budowlane lub otoczenie.

Read More

Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Przepisy dotyczące systemu eCRUB, czyli Elektronicznego Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, obowiązują już od 1 sierpnia 2022 r. Ten teleinformatyczny system zastąpił dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Read More

PROJEKT BUDOWLANY PO ZMIANACH

19 września 2021 r. skończył się okres przejściowy w przepisach budowlanych, który obowiązywał od 19 września 2020 roku. W tym trwającym 12 miesięcy okresie obowiązywały dwie wersje projektu, stara wersja, obejmując cztery egzemplarze projektu i nowa zawierająca trzy egzemplarze. Obecnie nie możemy już złożyć projektu budowlanego powstałego w oparciu o stare przepisy.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30