ZAKAZ REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują zmiany dotyczące zakazu reklamowania wyrobów medycznych w Polsce. Budzą one jednak wiele wątpliwości, szczególnie w branżach reklamujących produkty związane z medycyną estetyczną. Jakie zatem produkty są objęte zakazem reklamy wyrobów medycznych? Jakie są wytyczne dotyczące reklamy wyrobów medycznych? Kto może reklamować produkty medyczne?

Czym jest wyrób medyczny?

Ważne jest zrozumienie, co kwalifikuje produkt jako wyrób medyczny. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych definiuje wyroby medyczne jako przedmioty lub artykuły przeznaczone do diagnozy, leczenia, monitorowania lub zapobiegania chorobom, upośledzeniom lub skutkom urazów, prowadzenia badań, modyfikacji lub zastępowania procesu fizjologicznego bądź budowy autonomicznej. Reklamą wyrobu medycznego jest zatem każdy promocyjny przekaz tekstowy, dźwiękowy, audiowizualny czy wizualny, informujący o zaletach stosowana produktu, a jego celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki lub sprzedaży.

Jakie są wytyczne dotyczące reklamy wyrobów medycznych?

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) w zakresie reklamy reguluje nie tylko kwestię sprzętu specjalistycznego. Art. 55 ust. 2. stanowi bowiem, że reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości nie może:

 • wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód;
 • zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów;
 • dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy (czyli sprzętu specjalistycznego).

Reklama nie może wprowadzać w błąd, musi być zrozumiała dla laików i zawierać informacje o nazwie produktu, producencie oraz ewentualnych przeciwwskazaniach i ryzykach związanych z jego użyciem. Wymóg ten dotyczy również sformułowań medycznych i naukowych oraz przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników innych niż laicy. Ponadto reklama nie może wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne ani wykorzystywać ich wizerunku. W praktyce oznacza to, że osoba, która w reklamie występuje jako lekarz, nie może na przykład reklamować okularów korekcyjnych, które są wyrobem medycznym. Żadna z występujących w reklamie wyrobu medycznego osób nie może podać się za medyka lub przedstawiać produkt w sposób sugerujący wykonywanie zawodu lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego i innych osób reprezentujących zawód medyczny.

Ponadto nie wolno sugerować, że produkt jest lepszy od innych leków ani że może zastąpić wizytę u lekarza. Reklamę wyrobów medycznych może prowadzić wyłącznie podmiot gospodarczy po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. Odpowiedzialność za treść reklamy ponosi ten podmiot, który zatwierdził jej publikację. Ograniczenia te mają na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i wprowadzaniem ich w błąd.

Zmiany dotyczące branży „beauty”

Zakaz reklamy wyrobów medycznych, wynikający z ustawy o wyrobach medycznych, ma istotny wpływ na branżę „beauty”, zwłaszcza na obszar medycyny estetycznej, czyli odnoszącej się do procedur niechirurgicznych mających na celu poprawę wyglądu.

Warto zauważyć, że produkty objęte zakazem reklamy to między innymi:

 • lasery,
 • urządzenia korzystające z ultradźwięków i fal radiowych,
 • substancje podawane za pomocą iniekcji,
 • botox,
 • kwas hialuronowy i inne wypełniacze,
 • niektóre kosmetyki,
 • chemiczne peelingi,
 • produkty stosowane w mezoterapii,
 • nici,
 • pigmenty do makijażu permanentnego,
 • urządzenia działające na zasadzie prądu lub fal elektromagnetycznych,
 • urządzenia podologiczne i frezarki.

Reklama takich produktów jest możliwa jedynie dla określonego kręgu osób, po rejestracji i zaakceptowaniu regulaminu.

Podsumowując, wprowadzenie zakazu reklamy wyrobów medycznych ma istotne konsekwencje, w szczególności w branżach reklamujących produkty związane z medycyną estetyczną. Reklamodawcy muszą dostosować się do nowych przepisów, które nakładają ograniczenia dotyczące treści i sposobu prowadzenia reklamy. Wszelkie nowe reklamy wyrobów medycznych muszą spełniać wytyczne zawarte w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

 

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych ma kluczowe znaczenie dla ochrony konsumentów i zapobiegania nieuczciwym praktykom na rynku.

 


 

Dr Bartłomiej Składanek

Dr Bartłomiej Składanek

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/