Dr Bartłomiej Składanek

Bartłomiej Składanek

 

W dniu 17 lipca 2023 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II obronił pracę doktorską pt. „Ustrój sądów grodzkich i ich orzecznictwo na przykładzie okręgu radomskiego w latach 1928-1950”. Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Prawo oraz Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. K. Pułaskiego, na którym obecnie pracuje również jako wykładowca. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych z zakresu nauk prawnych, brał czynny udział w ponad 70 konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

 

Kontakt:

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30