Tag: administracja

Kontekst – słowo klucz w ochronie danych osobowych

Aktualne przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych nie określają sposobów i metod ich ochrony. Wyraźnie preferuje się natomiast  podejście oparte na ryzyku (ang. risk based approach). A więc w każdej sytuacji, kiedy operujemy danymi osobowymi, przetwarzamy je, jesteśmy przede wszystkim zobowiązani do analizy ryzyka związanego z możliwym naruszeniem prywatności osób i ich danych osobowych. Jednym słowem króluje zasada: wasz biznes – wasze ryzyko.

Read More

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to prywatny system długotrwałego oszczędzania, który zakłada wypłatę środków zgromadzonych przez uczestnika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Finansowany ma być przez trzy strony – uczestnika, pracodawcę oraz Państwo (Fundusz Pracy).

Read More

Wraca odrębna procedura w sprawach gospodarczych

Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych wprowadziła do ówczesnego KPC postępowanie w spawach gospodarczych na blisko 20 lat. W kolejnych latach wszystkie sprawy gospodarcze były rozpatrywane w procesie zwykłym, a od 7 listopada 2019 r. znowu będą one miały swoją odrębną procedurę.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30