Koszt przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej vs. koszt rejestracji Spółki Z o.o.

W odniesieniu do naszego poprzedniego wpisu, poniżej znajdziecie Państwo zestawienie porównawcze kosztów zarejestrowania spółki z o.o. i kosztów przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.


KOSZT ZAREJESTROWANIA SPÓŁKI Z O.O. KOSZT PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

Koszt sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego

Stawki taksy notarialnej określone są w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Kryterium wysokości stanowi kapitał zakładowy spółki, i tak dla spółki z o.o., dla której wspólnicy ustalili minimalny KZ – 5000,00 zł, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 160 zł + podatek VAT.


Ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy

Tę czynność można powierzyć osobie zajmującej się księgowością lub biegłemu rewidentowi, przybliżony koszt takiej usługi to 1.000 zł netto, jednak jest to kwota z reguły minimalna, a na jej wysokość ma wpływ wiele czynników, takich jak wielkość oraz stopień zorganizowania działalności gospodarczej, wielkość majątku, którym dysponuje przedsiębiorca jednoosobowy.

Koszt uzyskania odpisów umowy spółki do KRS

Do kosztów umowy, przedsiębiorcy zobowiązani są także doliczyć opłatą za odpisy umowy spółki z o.o. Sporządzenie dwóch takich dokumentów wymagane jest w celu złożenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędu skarbowego. Maksymalna stawka za sporządzenie odpisu wynosi 6 zł + 23 % VAT za każdą rozpoczętą stronę.

Sporządzenie planu przekształcenia

Plan przekształcenia, zgodnie z treścią przepisu art. 5846 Kodeksu spółek handlowych, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Taksa notarialna za jego przygotowanie wynosi około 250 zł netto.

 

Koszt podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zazwyczaj, podatek ten jest pobierany u notariusza i wynosi 0,5% kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszt przygotowania umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów oraz koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. I tak, na przykład, dla spółki z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł podatek wyniesie 21 zł.

Opinia biegłego rewidenta do planu przekształcenia

Zgodnie z treścią przepisu art. 5849 Kodeksu spółek handlowych, plan musi zostać poddanym badaniu w zakresie poprawności i rzetelności – opłata za przygotowanie takiej opinii wynosi pomiędzy 1.5000 a  5.000 zł i podobnie jak w przypadku ustalenia wartości bilansowej jest ona uzależniona od wielu czynników, takich jak wielkości oraz stopnia zorganizowania działalności gospodarczej, wielkości majątku, którym dysponuje przedsiębiorca jednoosobowy.

Opłaty sądowe:

Opłata za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS: 500 zł (w przypadku spółki zakładanej przez internet, tzw. S24: 250 zł),

Opłata za ogłoszenie o wpisie spółki do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 100 zł.

Opłata sądowa od wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta

Opłata jest stała i wynosi 300 zł.

Notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu

Opłata jest stała i od podpisu każdego członka zarządu wynosi 20 zł

Przygotowanie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Stawki taksy notarialnej określone są w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Kryterium wysokości stanowi kapitał zakładowy spółki, i tak dla spółki z o.o., dla której wspólnicy ustalili minimalny KZ – 5000,00 zł, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 160 zł + podatek VAT.

Koszt podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zazwyczaj, podatek ten jest pobierany u notariusza i wynosi 0,5% wkładów do spółki z o.o.

Opłaty sądowe

Opłata za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS: 500 zł,

Opłata za ogłoszenie o wpisie spółki do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 100 zł.

Wszystkie wskazane wyżej kwoty nie uwzględniają wynagrodzenia pełnomocnika, który poprowadzi proces rejestracji spółki z o.o. lub przekształcenia działalności jednoosobowego przedsiębiorcy. Kwota ta jest uzgadniania indywidualnie, po wcześniejszym przeanalizowaniu stanu faktycznego dotyczącego m.in. wielkości oraz przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, jak również ustaleniu innych preferencji klienta, mających wpływ na późniejsze funkcjonowanie nowopowstałego podmiotu.

 

Aplikant radcowski Damian Górnik