Odmowa wejścia na pokład

Już prawie kończy się maj i niebawem rozpoczną się wakacje, a każdy z nas powoli planuje urlop wypoczynkowy, przeglądając różne oferty biur podróży. Pogoda nad polskim morzem bywa kapryśna, w związku z czym wielu Polaków decyduje się na spędzenie urlopu za granicą. Wyjazd za granicę często wiąże się z wykupieniem biletów lotniczych, które można spotkać w okazyjnych cenach u tzw. „niskobudżetowych przewoźników”. Warto przed zaplanowanym wyjazdem wiedzieć, jakie przysługują nam prawa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich jak odmowa wejścia na podkład samolotu. O wszystkim dowiesz się z poniższego wpisu. Zapraszam do lektury!

Czy przewoźnik może odmówić nam wejścia na pokład samolotu?

Tak, i jest to prawnie uregulowane w przepisach Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 11.04.2024 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Art. 4 ww. Rozporządzenia wprost stanowi, że w pierwszej kolejności przewoźnik lotniczy powinien wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym obsługującym lot. Ochotnicy w takim przypadku mogą liczyć na dodatkowe korzyści w postaci bonów czy voucherów albo pieniężnej rekompensaty.

 

Jak możemy uniknąć odmowy wejścia na pokład samolotu?

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że nie polecimy na swój wymarzony urlop, poniżej kilka rozwiązań:

  • Jeśli odprawimy się odpowiednio wcześniej przed zaplanowanym terminem wylotu, możemy uniknąć odmowy wejścia na pokład samolotu;
  • Rezerwacja wyznaczonego miejsca w samolocie;
  • Wybór lotu, który nie będzie przepełniony, np. w środku tygodnia, poza okresem świątecznym czy długim weekendem.

                                                                                         

Odmówiono nam wejścia na pokład samolotu. Co możemy w tej sytuacji zrobić?

Stało się, nasz urlop pozostał już wspomnieniem. W takiej sytuacji musimy zażądać od personelu lotniczego sporządzenia pisemnego dokumentu potwierdzającego, że nastąpiła odmowa wejścia na pokład samolotu z winy przewoźnika. Należy podkreślić, że jest to dowód stanowiący podstawę dochodzenia odszkodowania od linii lotniczej. Najczęstszym sposobem jest spisanie przez pracownika lotniska pisemnego protokołu, zawierającego m.in. wszelkie niezbędne dane pasażera, nr lotu, miejsce lotniska, do którego miała odbyć się docelowa podróż pasażera, przyczyna odmowy wejścia na pokład samolotu.

 

Prawo do żądania odszkodowania za odmowę wejścia na pokład samolotu   

Należy pamiętać, że rekompensata przysługuje każdemu pasażerowi, który wbrew jego woli zostanie wyznaczony przez przewoźnika jako ten, który nie odbędzie wyznaczonego lotu. Pasażer może złożyć reklamację, zgodnie z praktyką danej linii lotniczej, tj. pisemnie, mailowo lub za pomocą formularza internetowego. Wniosek o wypłatę odszkodowania może w imieniu pasażera zostać złożony również przez firmę odszkodowawczą. Trzeba jednak pamiętać, iż samo wysłanie wniosku o odszkodowanie co do zasady nie oznacza, że przewoźnik lotniczy dokona wypłaty odszkodowania. Niejednokrotnie pasażerowie, którym odmówiono wejścia na pokład otrzymują odpowiedź, że powodem takiej sytuacji były nadzwyczajne okoliczności. Ponadto nierzadko zdarza się, że kwota należnego odszkodowania jest zaniżona.

 

Wysokość kwoty odszkodowania

Wysokość kwoty odszkodowania dla pasażera, któremu odmówiono wejścia na podkład samolotu, jest zróżnicowana i uzależniona od odległości pomiędzy lotniskiem, z którego był planowany wylot, a lotniskiem ostatniego celu lotu, do którego miał przybyć pasażer. Dyspozycja przepisu art. 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia stanowi o kwotach odszkodowania, przysługującego pasażerowi od przewoźnika lotniczego:

„W przypadku odwołania do niniejszego artykułu, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:

  1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;
  2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów
    i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;
  3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

 

Forma wypłaty odszkodowania przez przewoźnika

Odszkodowanie jest wypłacane przez przewoźnika w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.

 

Co można zrobić, jeśli przewoźnik odmówi pasażerowi wypłaty odszkodowania?

Jeśli przewoźnik lotniczy odmówi wypłaty odszkodowania pasażerowi z tytułu odmowy wejścia na pokład samolotu, to pasażerowi pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jednym z warunków umożliwiających wytoczenie powództwa przewoźnikowi jest wyczerpanie postępowania reklamacyjnego. Ma to miejsce wtedy, gdy linia lotnicza odmówi wypłaty rekompensaty lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 


 

prawnik Magdalena Cyburt

prawnik Magdalena Cyburt

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/