Błędy przy zabiegach medycyny estetycznej w gabinetach kosmetycznych

Ostatnimi czasy możemy zaobserwować rozkwit medycy estetycznej. Podstawowe zabiegi możemy już wykonywać nie tylko u lekarza ale również w gabinetach kosmetycznych.

Mimo rosnącego zainteresowania na takie usługi nie powstała regulacja prawna dotycząca zakresu dopuszczalnych zabiegów wykonywanych przez osoby nieposiadające uprawnień lekarskich, a także zasad ich odpowiedzialności.

Co w takim razie w sytuacji gdy zabieg u kosmetyczki spowoduje uszczerbek na zdrowiu?

Niektóre salony kosmetyczne są już ubezpieczone, jednak w takim przypadku nie można mieć pewności czy ubezpieczyciel wpłaci należne odszkodowanie, poszkodowany może również dochodzić swoich praw na mocy ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Osoba poszkodowana może domagać się naprawienia powstałej szkody, żądać o zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę, odszkodowania pokrywającego koszty leczenia i innych zabiegów pozwalających na przywrócenie stanu sprzed zabiegu kosmetycznego.

Przywołać tu można wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu (sygn. akt. I C 600/15) gdzie Sąd rozstrzygał kwestię odpowiedzialności za nieudany zabieg powiększenia ust przy zastosowaniu kwasu hialuronowego wykony przez osobę niebędącą lekarzem. Sąd wskazał, że zabieg polegający na powiększeniu ust związany z przerwaniem ciągłości skóry jest zabiegiem inwazyjnym, kwalifikowanym jako świadczenie medyczne a nie zabiegiem kosmetycznym zaś osobami uprawnionymi do udzielania świadczeń medycznych są lekarze.  Osoba, która wykonywała zabieg u poszkodowanej nie miała uprawnień lekarskich, zaś przebyte przez nią kursy nie uprawniały do wykonywania takich zabiegów. Ponadto klinika nie prowadziła dokumentacji medycznej co nie pozwoliło ustalenie jednoznacznie przy użyciu jakiego preparatu dokonano zabieg i jego konsekwencji. Ostatecznie właściciel Kliniki za nieprawidłowo wykonany zabieg został zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz poszkodowanej klientki.

Nieprawidłowo wykonany zabieg kosmetyczny może wiązać się również z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej w oparciu o przepis kodeksu karnego dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Mowa tu o art. 156 oraz 157 kodeksu karnego, które to przepisy dotyczą spowodowania uszczerbku na zdrowiu. W zależności od stopnia tego uszczerbku oraz długości trwania rozstroju zdrowia sprawca może podlegać karze grzywny ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Pokreślić należy na koniec jeszcze raz, że brak jest odpowiednich regulacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz medycyny estetycznej przez gabinety kosmetyczne. Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie stawała na stanowisku, że tylko lekarze powinni przeprowadzać tego typu zabiegi jednak nie jest to wiążące stanowisko.

 


aplikantka radcowska Aleksandra Olczykowska - Gębska

aplikantka radcowska Aleksandra Olczykowska – Gębska