Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym

Trwająca kampania poprzedzająca nadchodzące wybory samorządowe to czas wzmożonej agitacji. Zarówno sami kandydaci, jak i ich zwolennicy, a także przeciwnicy, nakłaniają do głosowania niejednokrotnie korzystając z tzw. chwytów poniżej pasa. Takim chwytem jest zdecydowanie rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych.

Obowiązujące przepisy prawa przewidują w takich przypadkach szczególny tryb obrony. Szczególny, bo charakteryzujący się niespotykaną w „normalnych” warunkach szybkością postępowania. Jaka bowiem korzyść wypływałaby z orzeczenia wydanego np. po upływie roku od dnia wyborów. Żadna. Środek obrony, o którym mowa w tym wpisie, to wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, regulowany art. 111 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Tego rodzaju wniosek jest rozpatrywany przez właściwy Sąd w ciągu 24 godzin.

Zakres uprawnień, których można żądać składając tego rodzaju wniosek ogranicza się do możliwości orzeczenia przez Sąd:

  • zakazu rozpowszechniania takich informacji;
  • przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;
  • nakazania sprostowania takich informacji;
  • nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;
  • nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;
  • nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Czas na zażalenie postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w wyniku rozpoznania złożonego wniosku jest również bardzo krótki. To zaledwie 24 godziny. Sąd Apelacyjny, czyli Sąd II instancji, rozpoznaje zażalenie również w ciągu 24 godzin.

Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. Natomiast – jak wynika z art. 111 § 5 Kodeksu Wyborczego – w razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez zobowiązanego w sposób określony w postanowieniu sądu sąd, na wniosek zainteresowanego, zarządza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie egzekucyjnym, na koszt zobowiązanego.

 

Zespół Kancelarii odpowiedzialny za prowadzenie spraw dotyczących wniosków o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym:

r.pr. Bartłomiej Choma

 

 

radca prawny Bartłomiej Choma

 

 

 

Dr Bartłomiej Składanek

 

 

dr Bartłomiej Składanek

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/