Tag: wybory

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym

Trwająca kampania poprzedzająca nadchodzące wybory samorządowe to czas wzmożonej agitacji. Zarówno sami kandydaci, jak i ich zwolennicy, a także przeciwnicy, nakłaniają do głosowania niejednokrotnie korzystając z tzw. chwytów poniżej pasa. Takim chwytem jest zdecydowanie rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych.

Read More

Jest jak jest – metody wykorzystania danych osobowych w tzw. tarczy antykryzysowej

Uchwalona ostatnio tzw. tarcza antykryzysowa dała uprawnienie Prezesowi Rady Ministrów do żądania od podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniania danych, po wcześniejszej ich anonimizacji lub pseudonimizacji. Zobowiązała także operatorów telekomunikacyjnych do przekazania Ministrowi Cyfryzacji, na jego żądanie, zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych ich użytkowników.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30