Kiedy w prowadzeniu działalności gospodarczej przydaje się umowa barterowa?

Umowy barterowe to bezgotówkowa wymiana towarów lub usług. Jest umową o szerszym zakresie niż przewidziana kodeksem cywilnym umowa zamiany. Ta zgodnie z art. 603 ogranicza się tylko do zamiany rzeczy (towarów), bez możliwości zmiany usług.

Nie oznacza to, że zamiana usługi na usługę lub towar za usługę jest nielegalna. W takim przypadku podstawą prawna zwarcia takich umów jest art. 353¹ KC i wprowadzona tam do polskiego prawa zasada swobody umów.

Jeśli wymieniamy towar za towar to zgodnie z art. 604 KC stosujemy do takiej umowy przepisy o sprzedaż. Wymogu takiego nie ma w przypadku wymiany towar za usługę lub usługa za usługę. Takie umowy będą miały charakter mieszany z elementami umowy zlecenia, o dzieło i sprzedaży.

 

DLA KOGO UMOWY BARTEROWE?

Umowy barterowe są dobrym rozwiązaniem bez względu na rozmiar i skalę prowadzonej działalności gospodarczej oraz doświadczenia w biznesie (początkujący lub doświadczony przedsiębiorca). Najczęściej przynoszą one korzyści w postaci:

  • Minimalizacja ryzyka biznesowego – ograniczenie ryzyka kursowego walut, spadek wartości pieniądza na skutek dużej inflacji, nagłe wzrosty cen np. na skutek szoku podażowego.
  • Przykład: Dostawa towaru w zamiana za świadczenie wzajemne w kryptowalucie.
  • Zabezpieczenie wykonania umowy – zabezpieczenie przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.
  • Przykład: Stworzenie strony internetowej dla fotografa, w zmian za stworzenie bazy zdjęć (stocków) do realizacji następnych stron internetowych.
  • Remedium na brak kapitału –  w przypadku początkujący przedsiębiorcy nie posiadający jeszcze dużej ilości zlecań umowy barterowe to sposób na obniżenie kosztów rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykłady: Całkowity remont lokalu użytkowego na biuro dla przedsiębiorcy zaczynającego działalność w branży remontowej lub usługi reklamowe dla zarządcy nieruchomości za najem lokalu na siedzibę. W ramach umowy sponsoringu catering za udostępnienie powierzchni reklamowej na evencie.

 

ROZLICZENIE BARTERU

W przypadku umów barterowych towary lub usług nie muszą być zbliżonej wartości. Nie ma przeszkód aby świadczenia były nierówne. W takim przypadku powinna nastąpić dopłata w formie świadczeń pieniężnych. W umowie barterowej powinno się również wycenić wartość świadczonych usług i towarów, głównie dla celów podatkowych.

Umowa barterowa nie musi być zawarta w formie pisemnej (może być umową ustną lub w formie dokumentowej np. e-miał, czy komunikator) wyjątek np. zamiana nieruchomości ta wymaga formy aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że brak zastrzeżonej formy dla umów barterowych nie zwalnia z obowiązku wystawiania faktur.

 

SKUTKI PODATKOWE

Należy również pamiętać o tym, że barter mimo swojego bezgotówkowego charakteru jest opodatkowany. Umowy barterowe są opodatkowane podatkiem VAT wg. stawek dla towarów lub usług, które ulegają zamianie. W przypadku gdy podatek VAT dla obu towarów lub usług jest taki sam, wówczas barter jest neutralna podatkowo. Umowy barterowe podlegają również podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub prawnych. W przypadku umowy barterowej przychodem jest wartość należnych świadczeń wzajemnych.

 


 

r.pr. Bartłomiej Choma

r.pr. Bartłomiej Choma

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/