Kiedy w prowadzeniu działalności gospodarczej przydaje się umowa barterowa?

Umowy barterowe to bezgotówkowa wymiana towarów lub usług. Jest umową o szerszym zakresie niż przewidziana kodeksem cywilnym umowa zamiany. Ta zgodnie z art. 603 ogranicza się tylko do zamiany rzeczy (towarów), bez możliwości zmiany usług.

Read More