Tag: szkoda

Odpowiedzialność cywilna za czyny niedozwolone dzieci

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez dzieci to temat, który może dotyczyć każdego rodzica. Warto wiedzieć, kiedy i w jakim zakresie możemy być odpowiedzialni za działania naszych pociech. Polskie prawo reguluje te kwestie w sposób dość szczegółowy, a odpowiedzi na te pytania znajdujemy w kodeksie cywilnym (ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku).

Read More

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników

Przedmiotem dzisiejszych rozważań będzie kwestia związana z odpowiedzialnością odszkodowawczą pracowników. Dowiemy się jakie są jej rodzaje, kiedy pracownik odpowiada za szkodę i przede wszystkim do jakiej wysokości.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30