Wraca odrębna procedura w sprawach gospodarczych

Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych wprowadziła do ówczesnego KPC postępowanie w spawach gospodarczych na blisko 20 lat. W kolejnych latach wszystkie sprawy gospodarcze były rozpatrywane w procesie zwykłym, a od 7 listopada 2019 r. znowu będą one miały swoją odrębną procedurę.

Read More