Tag: prawaczłowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Każdy obywatel naszego kraju ma zagwarantowany szereg praw, których przestrzeganie stanowić ma podstawę do spokojnego, należytego i godnego życia. Czy jesteśmy tego świadomi bardziej czy mniej, to nasze prawa, jako obywateli są chronione, a na ich 'straży’ od 1987 roku stoi zawsze Rzecznik Praw Obywatelskich.

Read More

Dane osobowe w nowej Wieży Babel

Podejmując tematykę praw przysługujących każdemu człowiekowi należałoby przywołać na początku naszego rodaka Pawła Włodkowica, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku prawnika i humanisty, który głosił, iż godność oraz wolność przysługują każdemu człowiekowi, a zatem każdy ma niezbywalne prawo do obrony swego życia i innych niezbywalnych wartości, w tym prawa do prywatności.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30