Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp

Czy możliwa jest zmiana terminu obowiązywania umowy?

Z punktu widzenia zamawiającego, ogromny walor praktyczny posiadają przesłanki umożliwiające zmianę umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego. W trakcie realizacji zamówienia niejednokrotnie zdarzają się bowiem przypadki, które wymagają zawarcia aneksu i modyfikacji wzajemnych zobowiązań.

Read More