PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to prywatny system długotrwałego oszczędzania, który zakłada wypłatę środków zgromadzonych przez uczestnika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Finansowany ma być przez trzy strony – uczestnika, pracodawcę oraz Państwo (Fundusz Pracy).

Read More