Obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przez inwestora

Właściwie każda inwestycja w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko. Im ten wpływ jest większą, z tym większą liczbą wymagań do spełnienia musi liczyć się inwestor. W wielu przypadkach konieczne może okazać się opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Read More