Stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie – jak wygląda w praktyce?

W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona tematyka sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku nie jest roszczeniem materialnoprawnym, lecz procesowym, z tego też względu nie podlega przedawnieniu.

Read More