Tag: kosztyuzyskaniaprzychodu

Wydatki o charakterze osobistym a koszty uzyskania przychodów

Jednym z zagadnień podatkowych, z którymi spotykają się przedsiębiorcy jest to, czy poniesiony przez nich wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów. Niektóre koszty, które ponosi osoba prowadząca działalność gospodarczą mogą bowiem służyć zarówno celom działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym. W tym miejscu wystarczy wskazać chociażby na zakup okularów dla przedsiębiorcy.
Read More

Całkowite ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być spadkobiercą i zarządzać swoim majątkiem? Mogłoby się wydawać, że takiej osobie nie przysługują już pewne „prawa”, co w konsekwencji wyłącza ją z kręgu potencjalnych spadkobierców. Jak polskie prawo reguluje kwestie spadkowe dotyczące osób ubezwłasnowolnionych?

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30