Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Przepisy dotyczące systemu eCRUB, czyli Elektronicznego Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, obowiązują już od 1 sierpnia 2022 r. Ten teleinformatyczny system zastąpił dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Read More