Co zmienia nowelizacja ustawy o dodatku węglowym?

20 września weszły w życie przepisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które wprowadzają  szereg istotnych zmian w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dalej u.d.w.

Read More