Całkowite ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być spadkobiercą i zarządzać swoim majątkiem? Mogłoby się wydawać, że takiej osobie nie przysługują już pewne „prawa”, co w konsekwencji wyłącza ją z kręgu potencjalnych spadkobierców. Jak polskie prawo reguluje kwestie spadkowe dotyczące osób ubezwłasnowolnionych?

Read More