Jak przebiega przesłuchanie podejrzanego?

Z dzisiejszego wpisu dowiecie się, jak wygląda spotkanie z prokuratorem w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Jakie mamy prawa i obowiązki oraz jakich pytań się spodziewać ze strony prokuratora? Zacznijmy od początku…

Abyśmy stali się podejrzanymi o popełnienie danego czynu, niezbędne jest wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zazwyczaj prokurator odczytuje postanowienie, a następnie przekazuje je do wglądu podejrzanemu oraz jego obrońcy.

Z czym się wiąże status podejrzanego w postępowaniu?

Samo postawienie zarzutów czyni z podejrzanego stronę postępowania. Zatem ten status wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami po stronie podejrzanego. Po tym, jak zostaną mu przedstawione zarzuty, podejrzany musi je skwitować własnoręcznym podpisem. Potem prokurator powinien poinformować, że podejrzany ma prawo do sporządzenia uzasadnienia na piśmie.

Co jeżeli podejrzany, w przypływie uzasadnionego stresu, nie zechce uzasadnienia w tym momencie?  

Takie żądanie może również zgłosić w dalszym toku postępowania, do czasu aż zostanie poinformowany, że może się zapoznać z całością akt sprawy. Potem, w zasadzie, już nie ma racjonalnej potrzeby, żeby uzasadniać zarzuty, bo zapoznając się z aktami podejrzany może poznać, jakie są do tego podstawy.

Decydując się na uzasadnienie, musimy pamiętać, że prokurator zapewne sporządzi go bardzo ogólnikowo. Będzie unikał podawania zbyt wielu szczegółów, żeby przypadkiem nie ujawnić okoliczności, o których podejrzany nie powinien wiedzieć na tym etapie.

Mamy już postawione zarzuty. Co się dzieje dalej?

Prokurator przekazuje pouczenie o prawach i obowiązkach, które również winno być podpisane. Po pouczeniu, prokurator przystępuje do sporządzenia protokołu przesłuchania, zadając szereg pytań.

O co możemy być zapytani?

Po pierwsze: Prokurator zada nam szereg pytań dotyczących naszej osoby, czyli zapyta o miejsce pracy, dochody, stan cywilny, o dzieci, stan naszego zdrowia, ewentualne leczenie odwykowe, o majątek.

W drugiej kolejności: po zebraniu informacji, padnie pytanie o to, czy zrozumieliśmy treść przedstawionych zarzutów. Jeżeli zrozumieliśmy to prokurator zapyta czy się przyznajemy.

Co wtedy może zrobić podejrzany?

Podejrzany może:

  • przyznać się do całości albo części zarzutów,
  • nie przyznać się,
  • odmówić odpowiedzi na pytanie albo
  • stwierdzić, że nie będzie odpowiadał na pytania prokuratora i udzieli informacji wyłącznie na pytania swojego obrońcy.

Jak już przedstawimy nasze stanowisko, zostaniemy kolejny raz pouczeni o prawie do odmowy składania wyjaśnień.

Jeżeli podejrzany zadeklaruje odmowę, wówczas podpisywane są protokoły, a przesłuchanie dobiega końca.

Jeżeli podejrzany chce złożyć wyjaśnienia?

Wówczas przechodzimy do kolejnych etapów przesłuchania. Pierwszym etapem jest nieograniczona wypowiedź podejrzanego o okolicznościach związanych z zarzutem, a drugim etapem są pytania prokuratora oraz obrońcy.

A co jeżeli podejrzany nagle się rozmyśli i nie będzie chciał dalej rozmawiać?

Może w każdej chwili oświadczyć, że nie będzie składał dalszych wyjaśnień i odpowiadał na pytania.

Jak zostanie wyczerpany temat przesłuchania, prokurator przekazuje podejrzanemu oraz jego obrońcy protokół. Podejrzany lub jego obrońca mogą zawnioskować o jego sprostowanie. W przypadku braku takiego wniosku, protokół zostaje podpisany, przy czym podejrzany dodaje adnotacje, że treść zaprotokołowanych wyjaśnień odpowiada temu, co powiedział.

 


 

Piotr Głogowski

Piotr Głogowski