Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą tworzyć dziedzictwo, zabezpieczyć swoją przyszłość oraz jednocześnie działać na rzecz społeczności.

Fundacje rodzinne są często zakładane jako narzędzie planowania sukcesji, co pozwala im na przekazywanie majątku kolejnym pokoleniom. Dzięki temu, że fundacja posiada osobowość prawną, jest w stanie działać niezależnie od prywatnego majątku rodziny, a jednocześnie pozwala na korzystanie ze środków finansowych przekazywanych przez rodzinę. Taki sposób organizacji pozwala na stałe rozdzielenie majątku prywatnego i majątku fundacji, co jest szczególnie ważne w przypadku rozwodów czy innych konfliktów rodzinnych.

Fundacja rodzinna proponuje zatem rozwiązania, umożliwiające zbudowanie struktury organizacyjnej i zapewniające kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie kilku pokoleń.

Fundacje rodzinne są także atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w rozwój swojego biznesu i jednocześnie wspierać społeczność. W takim przypadku, fundacja może przekazywać środki na cele społeczne, takie jak działania charytatywne czy wspieranie rozwoju edukacyjnego.

Fundatorem fundacji rodzinnej może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów, z wyjątkiem fundacji rodzinnej tworzonej w testamencie. Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła natomiast zostać osoba fizyczna i organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Aby założyć Fundację rodzinną wymagane jest: złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie, sporządzenie statutu fundacji rodzinnej, który określi m.in. strategię sukcesyjną i przyszłych beneficjentów fundacji rodzinnej, przekazanie majątku na fundusz założycielski o wartości co najmniej 100 tys. zł, ustanowienie organów fundacji rodzinnej, wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Decyzja o założeniu fundacji rodzinnej powinna być przemyślana i poprzedzona dokładnym planowaniem. Ważne jest określenie celów fundacji, sposobu finansowania oraz struktury zarządzania. Warto również skorzystać z profesjonalnych porad prawnych i księgowych, aby uniknąć późniejszych problemów związanych z prowadzeniem fundacji.

Podsumowując, fundacja rodzinna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość, tworzyć dziedzictwo oraz działać na rzecz społeczności. Jest to także atrakcyjna forma organizacji dla przedsiębiorców, którzy chcą działać w sposób społecznie odpowiedzialny.

 


 

r.pr. Paulina Malinowska-Piętocha

r.pr. Paulina Malinowska-Piętocha

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/