Błąd w księdze wieczystej – jak sobie z tym poradzić

Niejednokrotnie zdarza się, że przy okazji porządkowania spraw związanych z naszymi nieruchomościami, lub w trakcie przygotowywania formalności do ich sprzedaży, natrafiamy na błąd w księdze wieczystej prowadzonej dla naszej nieruchomości. Co zrobić w takiej sytuacji i jak doprowadzić do tego, aby wpisy odpowiadały aktualnemu stanowi rzeczy?

Pierwszą rzeczą jaką należy wyjaśnić jest to, że sposób usuwania błędnych wpisów w księdze wieczystej jest zależny od tego z jakim błędem mamy do czynienia tj. czy jest to zwykła omyłka pisarska lub błąd rachunkowy, czy też jest to błąd istotny, merytoryczny.

Jak wygląda możliwość usunięcia zwykłej pisarskiej omyłki?

Zwykłe pisarskie omyłki to błędy/literówki w imieniu, nazwisku, nazwie ulicy, miejscowości. Mogą być one usunięte na nasz wniosek niepodlegający opłacie. W takim przypadku składamy w sekretariacie ksiąg wieczystych zwykły wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki. Nie musimy robić tego na formularzu. Sąd może również takie omyłki sam sprostować z urzędu tj. bez naszego wniosku.

A co w przypadku błędów merytorycznych?

Błąd merytoryczny to taki, który powoduje niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Za takie błędy uważamy już pomyłki istotne jak np. błędne nazwisko, imię, pesel, data urodzin, błędne oznaczenie samej nieruchomości. W takim przypadku składamy wniosek na urzędowym formularzu, za opłatą. Do wniosku należy dołączyć dokumenty będące podstawą wpisu. Jeśli błąd wynika z zapisu w akcie źródłowym np. w akcie notarialnym, wówczas musimy zwrócić się do notariusza o jego poprawienie i dopiero taki dokument możemy załączyć do wniosku.

Warto zatem dbać o to, aby wpisy były prawidłowe i wolne od jakichkolwiek – nawet tych najprostszych błędów. Może się bowiem, okazać, że w przypadku jakichkolwiek planów dotyczących nieruchomości zostaną one wstrzymane z uwagi na konieczność usunięcia nieścisłości, a to może już znacznie pokrzyżować nam plany, a na pewno znacząco wydłużyć je w czasie.

 


 

r.pr. Aneta Guza-Wójtowicz

r.pr. Aneta Guza-Wójtowicz