zmiany w przepisach ustawy o Ruchu Drogowym

W tym roku czerwiec kojarzy się nie tylko z Dniem Dziecka i wakacjami, ale również z wieloma istotnymi zmianami w przepisach ustawy o Ruchu Drogowym. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Infrastruktury celem nowelizacji, która weszła w życie z dniem 01 czerwca 2021r. było wprowadzenie szeregu rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych.

Zwrócono szczególną uwagę na ochronę pieszego w rejonie przejść dla pieszych. Nowe rozwiązanie będzie zobowiązywać kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, nie tylko do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim, ale również do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Obowiązkiem kierującego pojazdem będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście albo się na nim znajduje.

Istotna zmiana dotyczy również zrównania prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym do 50 km/h tak w dzień, jak i w nocy, jak również konieczności zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Na tych kategoriach dróg bezpieczna odległość pomiędzy pojazdami będzie wynosić połowę prędkości pojazdu i będzie liczona w metrach. Oznacza to, że pojazd jadący 140 km/h musi jechać od poprzedzającego go auta w odległości co najmniej 70 metrów. Wyjątkiem jest podejmowanie manewru wyprzedzania.

Zmiany dotyczą również samych pieszych. Otóż nowelizacja wprowadza zakaz korzystania z telefonów oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję podczas przechodzenia przez jezdnię/torowisko.

 

Nie pozostaje więc nic innego jak zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim zdjąć nogę z gazu, co z pewnością pozwoli uniknąć niechcianych zdarzeń.

 


 

r.pr. Aneta Guza-Wójtowicz

r.pr. Aneta Guza-Wójtowicz