Zawieszenie działalności gospodarczej

W obecnych czasach mierzymy się z wieloma trudnościami. Pandemia COVID-19, czy aktualna sytuacja na Ukrainie może znacząco wpływać na prowadzony biznes. Niekiedy sytuacja życiowa, czy też inne czynniki jak np. zakończenie ważnego projektu, skłania przedsiębiorców do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Jest to bowiem świetne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze przekonani, co do tego, aby oficjalnie zakończyć działalność i np. zlikwidować spółkę. Warto przy tym mieć świadomość, że zawieszeniu może ulec zarówno działalność, która jest prowadzona przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG, jak również przez przedsiębiorcę wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego tj. np. spółkę z o.o., akcyjną, czy też spółkę komandytową.

Warunki zawieszenia działalności

Jednym z warunków koniecznych do spełnienia w celu zawieszenia prowadzonej działalności jest złożenie oświadczenia o niezatrudnianiu przez danego przedsiębiorcę pracowników, za wyjątkiem pracowników przebywających m.in. na urlopie rodzicielskim, wychowawczym, czy też macierzyńskim.

Różnice między wpisem do CEiDG a KRS

Mimo wielu podobieństw, procesy polegające na zawieszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź do KRS-u różnią się od siebie.

Przede wszystkim wniosek w przedmiocie zawieszenia działalności gospodarczej składa się do właściwego rejestru, w zależności od tego, z jakim przedsiębiorcą mamy do czynienia.

Inną charakterystyczną różnicą jest np. dopuszczalny czasookres takiego zawieszenia. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG, zawieszenie to może obejmować czas zarówno określony, jak i nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni.

 

W związku z powyższym, przed przystąpieniem do procedury mającej na celu zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej, rekomendujemy skrupulatną analizę przepisów w tym zakresie lub kontakt z Kancelarią.

 

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy przy wszelkich czynnościach związanych z Twoim przedsiębiorstwem.

 


 

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/