Zamówienia Publiczne – szansa na zysk, ale obarczona ryzykiem

Zamówienia publiczne to olbrzymi rynek, który pozwala przedsiębiorcom na sprzedaż swoich towarów i usług licznym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Nie można jednak zapominać, że to także swoiste „pole minowe”, po którym trzeba umieć się poruszać.

Wielu przedsiębiorców myśli, że samo złożenie korzystnej oferty jest gwarancją sukcesu. Dużym błędem jest także przeświadczenie, że wygranie przetargu to szczęśliwy koniec całego przedsięwzięcia. Niestety problemy mogą w tym wypadku czyhać na każdym kroku.

Nieadekwatne warunki postawione przez zamawiającego, niezgodne z prawem warunki umów proponowanych do podpisania przez wykonawców, niesłuszne wykluczenie z postępowania. To tylko niektóre z przeszkód, które mogą pojawić się już na początku drogi o uzyskanie zamówienia. Nie można również zapominać, że nawet w przypadku wygrania przetargu, przedsiębiorca nie jest wolny od dalszych kłopotów. Do najczęściej występujących można tu zaliczyć problemy związane ze zmianą zawartej umowy (np. w przypadku konieczności wydłużenia terminu), niesłusznym naliczaniem kar umownych przez zamawiających, czy bezzasadnym odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy. Niejednokrotnie to zamawiający wydaje się w takim przypadku podmiotem silniejszym, co skutecznie zniechęca przedsiębiorców do walki o swoje racje.

W takim przypadku nieoceniona staje się pomoc profesjonalnych podmiotów, wyspecjalizowanych w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotów gotowych stanowić dla mniejszego przedsiębiorcy wsparcie w drodze od przygotowania oferty do uzyskania informacji o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej, a także na samym etapie realizacji umowy zawartej z zamawiającym.

Z taką pomocą, to co dotychczas wydawało się barierą nie do przejścia, może okazać się olbrzymią szansą na zdobycie nowego rynku i wielki rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

R.pr. Paweł Kaczmarek