Uszkodzony bądź zaginiony bagaż

Zbliża się okres urlopowy. Wielu z Nas zdecydowało się na wakacje zagranicą. Co zrobić w sytuacji gdy Nasz bagaż zostanie uszkodzony bądź zaginie?

ODSZKODOWANIE ZA USZKODZONY BAGAŻ?

Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczej, jeżeli uszkodziła Twój bagaż rejestrowany. Maksymalna wysokość odszkodowania za uszkodzenie bagażu wynosi 1288 SDR zatem granica odpowiedzialności przewoźnika to w tej chwili 6 890,80 zł. Oznacza to, że jeśli wartość szkody przekroczy kwotę 6 890,80 zł, to przewoźnik nie jest zobowiązany do jej naprawienia w całości.

*SDR, czyli specjalne prawo ciągnienia, to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa. 1 SDR =  5,35 zł (stan na 11.01.2024).

Rekompensata ma pokryć poniesione przez pasażera straty.

 

REKLAMACJA USZKODZONEGO BAGAŻU

Proces reklamacji w przypadku uszkodzenia walizki rozpoczyna się na lotnisku. W tym celu jeszcze przed opuszczeniem strefy zamkniętej należy zgłosić się do biura reklamacji bagażowych, znajdującego się na każdym lotnisku. Biuro to może występować pod różnymi nazwami „Lost and Found”, „Baggage claim”. Pracownik biura po przyjęciu reklamacji przekaże raport PIR (Property Irregularity Report) tzw. Raport Niezgodności Bagażowej. Należy go zachować do celów reklamacyjnych. Dodatkowo warto zadbać o dokumentację dowodową uszkodzonego bagażu w formie zdjęć lub filmu – nie jest to jednak obowiązkowe.

 • Reklamację należy wysłać w formie pisemnej (e-mailem, za pomocą formularza reklamacyjnego bądź listownie)

Do reklamacji należy dołączyć:

 • szczegóły lotu (data lotu, numer rezerwacji, numer lotu),
 • swoje roszczenie, czyli wysokość oraz wybraną formę rekompensaty
 • Kopię raportu PIR
 • Kopię kwitu bagażowego
 • dane rachunku bankowego (imię i nazwisko właściciela rachunki bankowego
 • Jeżeli nie masz możliwości dołączenia załączników, można przesłać je linii lotniczej w odpowiedzi na reklamację.

 

W JAKIM TERMINIE WYSŁAĆ REKLAMACJĘ NA USZKODZONY BAGAŻ?

Na wysłanie reklamacji na uszkodzony bagaż konsument ma 7 dni. Po tym czasie, linia lotnicza ma prawo odrzucić skargę.

 

ODSZKODOWANIE ZA ZAGUBIONY BAGAŻ

Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczej za zaginięcie bagażu, w sytuacji gdy przewoźnik przyzna jego utratę lub nie zostanie dostarczony w czasie 21 dni.

Maksymalna wysokość rekompensaty wynosi 1288 SDR Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego. Wysokość odszkodowania może być wyższa jeżeli w momencie nadania bagażu pasażer złożył linii lotniczej specjalną deklarację interesu w dostawie i dokonał stosownej opłaty, o ile obowiązywała. Wówczas przewoźnik ponosi odpowiedzialność do zadeklarowanej kwoty.

Rekompensata ma pokryć poniesione przez pasażera straty, jakie poniósł w wyniku niedostarczenia bagażu. W praktyce oznacza to, że należy przedłożyć przewoźnikowi rachunki za rzeczy znajdujące się w bagażu oraz samą walizkę.

 

Zgłoszenie braku bagażu na lotnisku

Proces reklamacji w przypadku zaginięcia walizki rozpoczyna się na lotnisku. W tym celu jeszcze przed opuszczeniem strefy zamkniętej należy zgłosić brak bagażu do biura reklamacji bagażowych,. Biuro to może występować pod różnymi nazwami „Lost and Found”, „Baggage claim”. Pracownik biura po przyjęciu reklamacji przekaże pasażerowi PIR (Property Irregularity Report) tzw. Raport Niezgodności Bagażowej, jest on podstawą do reklamacji bagażowej.

Reklamację należy wysłać w formie pisemnej (e-mailem, za pomocą formularza reklamacyjnego bądź listownie).

Do reklamacji należy dołączyć:

 • szczegóły lotu (data lotu, numer rezerwacji, numer lotu),
 • swoje roszczenie, czyli wysokość oraz forma rekompensaty
 • Kopię raportu PIR
 • Kopię kwitu bagażowego
 • Kopię paragonów za rzeczy znajdujące się bagażu i samą walizkę
 • Dane rachunku bankowego (imię i nazwisko właściciela rachunki bankowego, 

Jeżeli nie masz możliwości dołączenia załączników. Prześlesz je linii lotniczej w odpowiedzi na reklamację.

Przepisy nie wskazują terminu w jakim należy wysłać reklamację, gdy bagaż się nie odnajdzie. Europejskie Centrum Konsumenckie zaleca zrobienie tego niezwłocznie.

 

KIEDY LINIA LOTNICZA NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA ZA BAGAŻ?

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bagażu powstałe w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. Ponadto, linia lotnicza może odmówić wypłaty odszkodowania za uszkodzone lub zagubione rzeczy, które zgodnie z regulaminem nie mogą lub nie powinny być przewożone w bagażu rejestrowanym

 


 

Aplikant radcowski Malwina Babut

Aplikant radcowski Malwina Babut-Michalska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/