Umowa na wykonanie niewielkich prac budowlanych

Czy zlecając wykonanie niewielkich prac budowlanych na przykład: ogrodzenia, altanki, oczka wodnego czy kojca dla psa, musimy sporządzać umowę na piśmie? Odpowiedź brzmi nie, jednak w dzisiejszym wpisie dowiecie się, dlaczego jednak warto je podpisywać. Dość często zdarza się, że o pomoc prawną zgłaszają się osoby, które czują się pokrzywdzone przez niesolidnych wykonawców różnych prac budowlanych czy remontowych. Najczęściej jednak okazuje się, że strony, to jest zleceniodawca i wykonawca nie sporządziły umowy na piśmie. W takiej sytuacji, zarówno jedna jak i druga strona może mieć później problem z dochodzeniem swoich racji. Zleceniodawca najczęściej ma problem z egzekwowaniem terminu wykonania prac lub gwarancją w przypadku ujawnienia się wad. Wykonawca natomiast najczęściej ma problem z uzyskaniem obiecanej zapłaty.

Dlatego w interesie jednej jak i drugiej strony warto spisać umowę, która zawiera przynajmniej podstawowe warunki umowy.

Jakie zapisy powinna zawierać taka umowa?

  1. Miejsce i datę zawarcia umowy.
  2. Strony umowy- czyli dane zleceniodawcy i wykonawcy.
  3. Przedmiot umowy – co i jak ma być wykonane
  4. Termin realizacji umowy czyli data rozpoczęcia i zakończenia prac.
  5. Wysokość wynagrodzenia, sposób i termin zapłaty.
  6. Wyraźne określenie z czyich materiałów ma być wykonana inwestycja.
  7. Warunki gwarancji – mogą być różne dla poszczególnych części składowych inwestycji.
  8. Podpisy stron umowy.

Oczywiście umowę można rozbudować i określić szczegółowo zakres prac, sposób wykonania, ustalić kary umowne za niedotrzymanie terminu itd. Jednak już takie podstawowe zapisy, w przyszłości pozwolą nam dochodzić swoich racji, w przypadku gdy okaże się że prace zostały wykonane źle, lub gdy wykonawca odmawia zapłaty.

Często zdarza się, że na wykonanie niewielkich prac umawiamy się z tak zwanym fachowcem, który nie chce podpisać żadnej umowy bo dział w sposób nieformalny, potocznie mówiąc na czarno. Współpraca z takim wykonawcą może okazać się ryzykowna, ze względu na trudności w egzekwowaniu usunięcia usterek, albo co gorsza uzyskaniu odszkodowania za skutki awarii, będącej następstwem wadliwego wykonania na przykład instalacji hydraulicznej lub gazowej.

Dlatego przy zlecaniu prac budowlanych czy remontowych warto spisać, nawet najprostszą umowę, choćby po to aby można było ustalić czas na dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi.

 


 

prawnik Witold Sawa

prawnik Witold Sawa