Pojęcie siły wyższej w umowach

Siła wyższa jest pojęciem powszechnie znanym oraz niezwykle często spotykanym na gruncie różnego rodzaju umów. W obowiązujących przepisach prawa próżno jednak szukać definicji legalnej tegoż pojęcia. Brak definicji ustawowej pojęcia siły wyższej oznacza, że do jego interpretacji należy podchodzić niezwykle ostrożnie, mając w szczególności na uwadze postanowienia konkretnej umowy.

Read More