Rzecznik Praw Obywatelskich

Każdy obywatel naszego kraju ma zagwarantowany szereg praw, których przestrzeganie stanowić ma podstawę do spokojnego, należytego i godnego życia. Czy jesteśmy tego świadomi bardziej czy mniej, to nasze prawa, jako obywateli są chronione, a na ich 'straży’ od 1987 roku stoi zawsze Rzecznik Praw Obywatelskich.

Read More