ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Dzisiaj podejmiemy temat świadczenia 500+. Słysząc to określenie, na pierwszy plan wysuwa nam się świadczenie rodzinne 500+ na dziecko, jednak dzisiaj porozmawiamy o świadczeniu emerytalno-rentowym, czyli świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (potocznie zwanym właśnie 500+).

Read More