RYNEK DEWELOPERSKI – OBALAMY MITY

W ostatnim czasie obserwowana była prawdziwa hossa na rynku nieruchomości. Warto jednak doprecyzować, że największą popularnością cieszyły się cztery kąty oferowane na rynku pierwotnym. Ze względu na fakt, że temat ten z pewnością jest bliski wielu osobom, a może nawet Tobie, pragniemy obalić kilka mitów, które są często powielane wśród nabywców mieszkań na rynku deweloperskim.

 

  1. Odbiór jest jednoznaczny z wydaniem kluczy do mieszkania

Wielu nabywców utożsamia moment odbioru lokalu z odbiorem kluczy, natomiast należy mieć świadomość, że zdarzenia te mogą występować osobno. Odbiór (potocznie nazywany odbiorem technicznym) stanowi swego rodzaju „kontrolę jakości”. Nabywca ma bowiem ustawowo zagwarantowane prawo do tego, aby sprawdzić, czy deweloper wybudował dom/lokal w taki sposób, do jakiego zobowiązał się w umowie, czy standardzie wykończenia. Rzeczywiście częstym rozwiązaniem jest wydanie kluczy do lokalu z chwilą jego odbioru, ale kwestia ta nie wynika z ustawy deweloperskiej, a jedynie z indywidualnych ustaleń stron. Może zatem dojść do sytuacji, że pomimo dokonania odbioru, deweloper zgodnie z postanowieniami umowy nie będzie mieć obowiązku wydania kluczy, nawet do dnia przeniesienia własności. Z tego powodu, jeśli zależy Ci na tym, aby jak najszybciej wprowadzić się do nowego lokum, warto zadbać o precyzyjne uregulowanie tej kwestii w umowie.

 

  1. Deweloper nie może być osobą fizyczną

Niestety, bardzo często spotykamy się z próbą ominięcia ustawy deweloperskiej. Niekiedy Nabywcy są przekonani, że jeśli za wybudowanie ich domu lub mieszkania nie jest odpowiedzialna wielka firma deweloperska, to nie ma obowiązku stosowania rygoru ustawy deweloperskiej, która wprowadza między innymi takie mechanizmy ochrony, jak np. mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jest to szkodliwy mit, który należy obalić! Warto bowiem pamiętać, że również tzw. „zwykły Kowalski” może być deweloperem, ponieważ potocznie mówiąc, deweloperem jest każdy, kto buduje na własnym gruncie (a nie gruncie należącym do Nabywcy) i sprzedaje wybudowane na nim domy czy mieszkania, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W myśl ustawy deweloperskiej deweloperem jest przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowę deweloperską. Nie ma zatem znaczenia jego forma prawna, może to być zarówno spółka z o.o., akcyjna, komandytowa, jak również osoba fizyczna.

 

  1. Jeśli podczas odbioru nie wskażę wad, deweloper nie będzie musiał ich później naprawić

Spokojnie! Jeśli podczas odbioru nie zauważysz jakiejś usterki, nie oznacza to, że bezpowrotnie stracisz możliwość żądania od dewelopera jej usunięcia. W takim przypadku nadal pozostają Ci roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi. Oznacza to, że nawet jeśli kilka miesięcy po odbiorze technicznym zauważysz w nowym lokalu tzw. „niedoróbki”, wciąż masz prawo do tego, aby zgłosić je deweloperowi i oczekiwać ich naprawy. To jednak nie znaczy, że odradzamy skrupulatny odbiór, nic bardziej mylnego! Wciąż warto dobrze przygotować się do odbioru, a jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia w tym zakresie, warto zwrócić się o pomoc do fachowca, który dokładnie sprawdzi każdy kąt. Jest to istotne, ponieważ w przypadku odbioru spisuje się protokół, do którego masz prawo zgłosić wszelkie napotkane wady i usterki, a deweloper po ustosunkowaniu się do nich, ma obowiązek uznane wady naprawić. Z kolei w przypadku żądania napraw na podstawie rękojmi sytuacja jest o tyle utrudniona, że co do zasady to po Twojej stronie leży udowodnienie, że wada ta nie wystąpiła z Twojej winy.

 


 

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/