Powrót do nazwiska po rozwodzie

W życiu zdarzają się różne sytuacje: również takie, które mają negatywny wydźwięk. Do takich sytuacji zdecydowanie zaliczyć można rozwód. Jest to pewnego rodzaju nowy rozdział w życiu, który często wiąże się z powrotem do rodowitego nazwiska. W jaki sposób i kiedy mamy możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska?

Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może po orzeczeniu rozwodu powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Co istotne, Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o powrocie do nazwiska. Należy podkreślić, że zmiana nazwiska po rozwodzie jest dobrowolną decyzją zainteresowanej osoby.

 

Podstawa prawna:

Art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Zmiana nazwiska jest możliwa:

  • po uzyskaniu prawomocnego wyroku o rozwodzie,
  • w przypadku małżonka, który zmienił nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego.

 

Jak wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

Istnieją dwie możliwości powrotu do nazwiska używanego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Pierwsza możliwość

W terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie, należy złożyć oświadczenie o zmianie nazwiska. Oświadczenie można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego przed kierownikiem USC lub – w przypadku przebywania za granicą – w konsulacie przed konsulem.

Należy zaznaczyć, że oświadczenie nie trzeba składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub zameldowania. Można iść do dowolnego USC.

Jakich dokumentów potrzebujemy?

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dowód opłaty skarbowej (przed USC – 11 zł; przed konsulem – 50 EUR);
  • informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • jeśli składamy oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie).

Druga możliwość

W przypadku przekroczenia terminu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, nie można powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem poprzez samo złożenie oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego przed kierownikiem. W takim przypadku należy złożyć wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o zmianę nazwiska, który spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego.

 

Co istotne, jeżeli decydujemy się na zmianę nazwiska, warto zainteresować się tym od razu po rozwodzie. Po upływie terminu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, niestety będziemy zmuszeni wszcząć postępowanie administracyjne, które spowoduje wydłużenie całej procedury.