Nielegalne pamiątki z wakacji

Czy zdarzyło się Wam, że podczas zagranicznych wakacji chcieliście kupić i przywieźć do Polski pamiątkę, która okazała się nielegalna? Jakie jest Wasze doświadczenie? Kiedy dowiedzieliście się, że przedmiot, który chcecie „wywieźć” nie jest do końca legalny?

Konwencja waszyngtońska

Przy okazji wakacji zagranicznych warto mieć świadomość, że nie każda pamiątka oferowana przez rynek danego kraju jest legalna. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES – nazywana również konwencją waszyngtońską, która została uchwalona w 1973 r., a w życie weszła w 1975 r., reguluje kwestie  handlu międzynarodowego niektórymi roślinami lub zwierzętami – zagrożonymi lub rzadkimi gatunkami. Celem CITES jest „ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin, gatunków zagrożonych wyginięciem przez kontrolę i ograniczenia międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi”. Załącznik do konwencji wymienia ponad 34 tys. gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie. Stronami konwencji waszyngtońskiej są 183 państwa.

Przykładowe nielegalne pamiątki

Szczególną uwagę zwrócić należy na najpopularniejsze pamiątki, które są nielegalne. Należą do nich m.in.:

 • skórzane buty, paski, torebki, np. z krokodyla,
 • dywany, np. z niedźwiedzia,
 • skóry, np. dzikich kotów,
 • wypchane zwierzęta lub ich fragmenty,
 • pamiątki z piórami, np. papugi,
 • nalewki, np. z kobrą
 • biżuteria z kości słoniowej,
 • meble drewniane, np. z mahoniu,
 • ozdoby z muszli,
 • specyfiki medyczne,
 • elementy raf koralowych,
 • piasek z plaży.

Ochrona środowiska

Każdego roku środowisko jest dewastowane przez działania człowieka takie jak np. kłusownictwo mające na celu pozyskanie skór ze zwierząt, co prowadzi do wyginięcia gatunku lub przez zabieranie elementów raf koralowych, które są siedliskiem oraz pożywieniem dla wielu organizmów morskich, a także są  naturalną barierą ochronną dla linii brzegowej wpływającą na chociażby zmniejszającą się erozje wybrzeża.

Odpowiedzialność

Wskazać należy, że niewiedza dotycząca handlu międzynarodowego zwierzętami, roślinami, produktami z nich powstałych czy produktów posiadających w składzie któryś z objętych ochroną gatunków, nie zwalania z odpowiedzialności. Zgodnie z art. 128 ustawy z dniach 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody za przewożenie bez zezwolenia przez UE gatunku chronionego podlega się karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. A ponadto należy liczyć się z konfiskatą danej pamiątki oraz z konsekwencjami finansowymi.

Możliwość legalnego przewiezienia pamiątki

Istnieje możliwość przetransportowania pamiątki powstałej z zagrożonego gatunku. Należy posiadać wymagane zezwolenia importowe i eksportowe oraz świadectwa, które mają na celu monitorowanie handlu zagrożonymi gatunkami. Zezwolenia i świadectwa są wydawane, gdy spełnione są przesłanki m.in. handel nie przyniesie szkody w przetrwaniu gatunku oraz pamiątkę zakupiono z legalnego źródła. Próbę przewiezienia gatunku pozostającego pod ochroną, bez wymaganych zezwoleń i świadectwa,  traktuję się jako przestępstwo.

Reasumując, podczas pobytu za granicą, warto powstrzymać się od zakupu pamiątek wykonanych ze zwierząt bądź roślin. Sprzedaż takich produktów w danych kraju, może nie naruszać przepisów lokalnych, natomiast wwiezienie pamiątki na teren UE naraża nas na odpowiedzialność.

 


 

Aplikant radcowski Amelia Ziętkowska

Aplikant radcowski Amelia Ziętkowska

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/