KOLIZJA DROGOWA

Kiedy mówimy o kolizji drogowej mamy na myśli zdarzenie, w którym nie ucierpiała żadna osoba, a szkody materialne nie są w dużym wymiarze. Każdy kto porusza się po drogach, może stać się uczestnikiem kolizji drogowej.

Kiedy już dojdzie do kolizji drogowej jak powinniśmy się zachować, co robić a czego nie?

Przede wszystkim należy zadbać o bezpieczeństwo własne i pasażerów, tak aby kolizja nie stała się przyczyna wypadku. Nie wychodźmy na jezdnie aby nie zostać potrąconym przez jadący pojazd, pamiętajmy o założeniu kamizelki odblaskowej. Jeżeli pojazd jest unieruchomiony, należy go oznakować włączając światła awaryjne i ustawiając trójkąt ostrzegawczy. Czynności te są ważne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również naszej odpowiedzialności w przypadku gdy źle oznakowany samochód stanie się przyczyną innego zdarzenia. Zawsze kiedy pojazd biorący udział w kolizji może się poruszać trzeba go usunąć, tak aby nie stanowił zagrożenia i nie powodował utrudnienia w ruchu. Jednak przed usunięciem pojazdu warto wykonać kilka zdjęć dokumentując w ten sposób miejsce i okoliczności kolizji.

Kiedy warto wzywać policję a kiedy nie?

Jeżeli sytuacja jest bezsporna i jeden z uczestników poczuwa się do winy, obecność policji nie jest konieczna. W takim przypadku należy spisać oświadczenie.

Co powinno zawierać oświadczenie:

  1. miejsce i czas zdarzenia,
  2. dane osób kierujących pojazdami – pamiętajmy, aby wpisane dane sprawdzić z dowodem osobistym,
  3. dane pojazdów,
  4. numer polisy,
  5. opis okoliczności w jakich doszło do zdarzenia,
  6. można też sporządzić odręczną mapę sytuacyjną,
  7. opis widocznych uszkodzeń na pojeździe poszkodowanego,

Kiedy powinniśmy wezwać policję?

  1. kiedy sytuacja jest sporna co do przyczyn kolizji,
  2. kiedy inny uczestnik jest agresywny lub mamy podejrzenie, że jest nietrzeźwy,
  3. jeżeli sprawca kolizji odmawia podpisania oświadczenia lub okazania dokumentów.

 

Wydawać by się mogło, że wzywanie policji do kolizji zawsze leży w interesie poszkodowanego. Jednak bywają okoliczności, w których obecność policji może być pomocna również dla sprawcy. Jeżeli to my jesteśmy sprawcami, a nasz ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w całości lub części, wtedy poszkodowany może zwrócić się z roszczeniem do nas. W takiej sytuacji to my będziemy musieli toczyć spór z ubezpieczycielem aby przejął na siebie ciężar likwidacji szkody.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy kierowca z którym mamy kolizję wmówi nam że wina leży po naszej stronie, nakłaniając do podpisania oświadczenia, argumentując przy tym, że jak przyjedzie policja to dostaniemy mandat itp. Jeżeli nie jesteśmy całkowicie pewni swojej winy, to warto nawet ryzykując mandat wezwać policję. Może się bowiem okazać że pod wpływem stresu lub sugestii innej osoby niewłaściwie ocenimy sytuację przejmując na siebie winę. Nie jest też złym pomysłem, o ile to możliwe, zadzwonić do kogoś, kto przyjedzie na miejsce i „chłodnym okiem” oceni sytuację i pomoże podjąć właściwą decyzję.

Pamiętajmy jednak, że w każdym przypadku, niezależnie od sytuacji, należy zachować spokój oraz rozsądek, aby wszelkie procedury przebiegły sprawnie i bezpiecznie.

 


 

prawnik Witold Sawa

prawnik Witold Sawa